Erkeklerde Saç Ekiminin Motivasyona Etkisi

Saç dökülmesinin yarattığı olumsuz görüntü kişilerde bazen hoşlanmadıkları bir duruma düşmelerine yol açar. Kişiler bu durumdan kurtulmak isterler, bu nedenle bazı düzeltici yöntemlere başvururlar. Eğer yöntemler işe yaramaz ve sorun devam ederse yaşam kaliteleri bozulur ve kendilerine güvenlerini kaybederler. Bütün bunların yanında bir gerçek daha vardır ki o da kendine güvenme duygusu saç ekiminin sonucunu değerlendirme sürecini direkt etkileyen bir durumdur. Bu konuda yapılmış çalışmalar vardır. Amaç, kişilerin saç ekimi öncesindeki kendine güvenleri ve görünümlerinden duydukları memnuniyetin. ekim sonrası kendine güven ve sonuçtan memnun olma durumları ile bir bağlantısı olup olmadıklarını anlamaktır. Saç ekimlerinde sonuç ne olursa olsun kişinin mutlu olması ihmal edilemeyecek bir faktördür. Bazen çok iyi bir saç ekimi olmasına ragmen kişi kendisine göre çok farklı bir açıdan bakarak durumdan memnun olmayabilir. Bazen de tam tersi olarak, son derece az sayıdaki greft ile yapılan seyrek bir saç ekimi olmasına ragmen kişi durumundan çok memnundur ve herkese yeni saçlarını göstermektedir. Çalışmalarda kişinin saç ekimi öncesi kendisini kaç yaşında gördüğünü, görünümünden ne kadar memnun olduğunu ya da ne kadar rahatsızlık duyduğunu bazı testler yardımıyla ölçmüşler ve buna göre bir yorumda bulunmuşlardır.Bu bulguları saç ekimi sonrası ise görünümünün kendisini ne kadar tatmin ettiğini kaç yaşında göründüğünü,saç ekimi kararından pişman olup olmadığı, psikolojik ve sosyolojik açıdan kendisini iyi hissedip hissetmediği ile karşılaştırarak bir ön bilgilendirme sahibi olmaya çalışmışlardır. Saç ekimi sonrası yapılan değerlendirme 9 ay sonra gerçekleşmiştir. Çünkü saç ekiminde sonucu irdelemek için 9 ay geçmesi gereklidir. Hatta bu süre 12 aya kadar uzayabilir.

Sonuçlar:

Saç ekimi öncesi kendisine güveni yerinde olan kişilerin saç ekimi sonrası sonuçlardan memnun olma yüzdeleri daha fazladır. Hatta kendine güven oranları yüksek olan kişilerin saç ekimi sonrası memnuniyet oranları da paralel olarak daha yüksek olarak ölçülmüşlerdir. Aynı zamanda kendisini iyi hissetme oranı, sosyolojik fonksiyonlar, ve tatmin olma oranları da o düzeyde yüksektir. Saç ekimi sonrasında herkesin kendine güveni öncesine göre bir miktar artmıştır. Bu kendine güveni önceden fazla olanlarda daha fazla bir artış demektir. Saç ekimi yapılmadan önce bu yönden de kişilerin incelenmesi ve buna göre saç ekimi sonrası ile ilgili beklentiye girilmesi daha doğru olacaktır. Saç dökülmesi erkeklerde bazen kendine güven duygusunu az ya da hiç etkilemeyebilir. Bu durumda saç ekimi yaptıranların mutlu olma oranları daha yüksek olacaktır. Saç ekimi öncesi sosyal fonksiyonu azalmış, kendini çok iyi motive edemeyen, yaş olarak olduğu yaştan daha yaşlı göründüğünü hiseden kişilerde ekimden önce çok iyi saç ekimi öncesi görüşme yapmalı ve ekim sonrası beklentileri anlaşılır şekilde ortaya koymalıdır. Kişi olmayacak bir rüyanın peşindeyse bunu önceden açıklığa kavuşturarak ekim sonrası elde edilmesi olası olan görüntü, hangi yaşa uygun bir dış görünüşe sahip olabileceği mümkün olduğu kadar ayrıntılı ve gerçekçi olarak anlatılmalıdır. Aslında saç ekimi dışında uygulanan diğer tedavi yöntemlerinde de memnuniyet oranı kişiye biraz bağlıdır. Peruk kullanan ve bundan memnun kalarak yıllarca bunu sürdüren kişiler olduğu gibi, topik ile yaşamını planlayan kişiler her zaman olacaktır. Hatta saç dökülmesi için hiç birşey yapmadan durumundan mutlu olan pek çok erkek bulabiliriz. Burada vurgulamak istenilen yaklaşım kişi olarak durumumuzu her zaman kendine güven duygusuyla değerlendirmeli ve buna göre gerçekçi bir çözüm yöntemi aramalıyız. Saç dökülmesi ve kellikte günümüzde saç ekimindeki ilerlemeler memnuniyet oranlarını ciddi şekilde arttırmıştır. Bunu da her zaman gözönünde bulundurmak hepimizin yararınadır.