Kadın Tipi Saç Dökülmesi

Belirgin Saç dökülmesi çok rahatsız edici olabilir. Burada bazı tedaviler tartışılmıştır.

Updated: December 9, 2015Published: June, 2009

Yaklaşık kadınların 3 te 1 i  yaşamlarının herhangi bir döneminde saç dökülmesi yani alopesi yaşarlar. Postmenapozal dönemde bu  oran 3 te 2 ye kadar çıkar.Bu dökülme saçlarda incelme veya tamamen çıplak kalmış alanlar şeklinde olabilir.Saç dökülmesinin olumsuz etkisi kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. Nedeni toplum tarafından kabullenilmesinin daha zor olmasıdır. Saç dökülmesi bayanların psikolojik iyilik halini ve yaşam kalitesini oldukça fazla etkiler.

Her iki cins için de başlıca saç dökülme tipi bizim konumuzla ilgili olan da budur : androgenetic alopesidir. Erkeklerde saç dökülmesi şakaklardan başlar ve ön çizginin silinmesi  ile karakteristik M şekli oluşur.Tepedeki saçlar ince telli olup giderek dökülür ve tamamen açılmış olur.Bayanlarda ise giderek saç tellerinde incelme ile başlar sonuçta tüm alanlara yayılır ve tepe bölgesinde ışınsal olarak açılma meydana gelir. Kadınlarda ön çizgi nadiren silinir   eve nadiren saçlı  alanlar tamamen boşalarak dazlak hale dönüşür.

Pek çok saç dökülme nedeni vardır bunlar  hastalıklar,  ilaçlar, ve emosyonel strestir.

Kadın Tipi Saç Dökülmesi Örnekleri

Klinisyenler Ludwig sınıflandırmasını kullanırlar. Tip1  hafif incelme olup tarayarak gizlenebilir. Tip 2 saçlarda sayısal olarak azalma ve orta çizgide belirgin genişleme vardır. Tip 3 te ise yaygın incelme meydana gelmiş olup saçlı deri alttan göze çarpar.

Androgenetik Saç Dökülmesi Nedir?

Hemen hemen her kadında sonuçta az veya çok kadın tipi saç dökülmesi olur. Bu ergenlikten sonra herhangi bir zamanda başlayabilir. Fakat alışagelen durum genelde menapoz sırasında bu durum dikkat çeker hale gelir. Çünkü bu dönemde saç dökülmesi artar. Risk yaşla birlikte arttığı gibi soyunda anne ve baba tarafında her iki tarafta da saç dökülmesi olanlarda risk daha fazladır.

İsminden de anlaşılabileceği gibi androgenetik saç dökülmesinde androjen hormonları rol oynar. Bu hormonlar her iki cins  için de gereklidir. Erkeklerde cinsiyet gelişimi için mutlaka gerekli iken kadınlarda diğer başka fonksiyonların gelişimi için yardımcıdır. Bu fonksiyonlar saç oluşumu ve gelişimidir. Saç dökülmesinin altında endokrin bir neden de olmuş olabilir.örneğin androjenin çok olması ya da androjen salınımıyapan over,pitüiter veya adrenal bez tümörü olabilir.

Erkektekinin aksine bayanlarda androjenlerin kesin bir rolü olduğunu belirlemek daha zordur.Androjenik tümör olduğunu saptamak açısından araştırma yapmak  androjen seviyelerini ölçmek kadın tipi saç dökülmesi olup olmadığını belirlemek için gereklidir.

Her iki cinsiyette ise androjenetik alopesi genetik olarak belirlenen anagen fazının kısalması ile oluşur. Bu fazda saç kılı büyür ve gelişir.Saçın döküldüğü ve tekrar çıktığı iki faz arası ise uzar bunu anlamı saçın döküldükten sonra tekrar çıkması için gereken sürenin daha fazla olmasıdır. Saç follikülü daha kısa ve ince olan bir saç kılı oluşturmaya başlar. Kıllar ufalır. Bu döneme folliküler minyatürleşme denir. Sonuçta uzun yaşam süresi olan saçların yerini kısa ömürlü ince,kısa ve renksiz saçlar alır..”

Saçın Yaşam Döngüsü

Her saç kılı bir föllikülden gelişir. Derinin içindeki bir cepte bulunan follikül içinden gelişmeye başlar. Gelişim üç fazda olur. 1. Anagen: aktif büyüme fazıdır.2

Ile 7 yıl arası sürer 2. Catagen:geçiş fazı olup haftalar sürer. Bu fazda saç kılı yukarı doğru dreri yüzeyine doğru gelişir. Bu esnada beslenerek gelişmiş olan hücreler dermal papillladan ayrılarak  saç kılını yukarıya doğru iterler. 3.Telogen : Dinlenme  fazı olup 3 ay civarı sürer ve saç kılının dökülmesi ile sonuçlanır.

Kadın tipi saç dökülmesinin tanısı için hastanın öyküsünü dinlenmesi ve saçlı derinin muayenesi gereklidir. Saç dökülmesi yapabilecek başka nedenler için gerekli testler yapılmalıdır. Tanı bundan sonra konulabilir. Androjenik aktivitenin arttığını gösteren belirtiler varsa örneğin adet düzensizlikleri, akne, istenmeyen kılların çıkması gibi o zaman hormonal ölçüm yapmak gereklidir.