Project Description

FUE ile Saç Ekimi

Daha önce yapılan saç ekimi yöntemi FUT yani strip şeklinde bir deri parçasının alınarak buradan elde edilen greftlerin gerekli yerlere ekilmesi şeklinde oluyordu. Burada ekilen greft sayısı 1000 – 1500 civarındaydı. Ensede deri şeritinin alındığı bölgede az ya da çok iz mutlak kalmaktaydı. Bu yöntemin daha ileri şekilde hayata geçmesi punch dediğimiz kesici bir bıçakla oldu. Bir motorun ucunda tek bir kökü içine alabilecek şekilde oluşturulan yuvarlak ucu keskin ya da künt metal parça ile kökün etrafındaki deriyi keserek kökü serbestleştirip, kökün hücrelerine zarar vermeden yakın dokusu ile birlikte alınması sonucu donör bölgeden ekime hazır greftler elde edilmiş olunur. Burada istenilen kadar grefti bir gün içerisinde toplamak mümkün olmaktadır. Donör bölge ve ekilmesi gereken açıklık olan bölgenin büyüklüğüne göre greftler toplanarak daha sonra ekilmesi planlana yere ekilirler, yerleştirilirler.
Saç ekiminde amaç kellik olan ya da seyreklik olan alanı doğal görünüme kavuşacak şekilde kapatmak ya da sıkılaştırmak ve kişinin görünümünü istediği hale getirebilmektir. Bunu sağlamanın yolu eğer donör bölgeniz yeterli ise, greftleri mümkün olduğunca sağlam bir şekilde teker teker alıp yine teker teker ama sık olacak şekilde yerleştirmektir. Ön çizginin oluşumu, arkasındaki bölgelerin sıklığının ayarlanması, ilerideki yıllarda dökülebilecek yerlerin belirlenmesi ve buna göre ikinci ekimin planlaması en uygun şekilde yapılmalıdır.
FUE yönteminde tüm bu yönlerin değerlendirilmesi ve uygulanabilmesi mümkündür. Ekimi yapan doktorun ve ekibini bu konudaki deneyimi, kullandığı aletlerin bu işe uygunluğu saç kıllarının kalitesi, kişinin sağlık durumu ve saçlarına bakımı güzel bir sonuç almanın anahtarıdır.
FUE yönteminde üç aşama vardır. Birincisi donör bölgeden grfetlerin toplanması.İkincisi ekimi yapılacak bölgenin kanal ya da deliklerinin hazırlanması,üçüncüsü greftlerin yeni yerlerine yerleştirilerek açıklık olan alanın kapatılmasıdır.
Donör bölge; ensede iki kulak arasında kalan bölgedir. Bu bölgenin greftlerinin dökülmeye karşı dirençli olduğu kabul edilir. Ancak bu yüzde yüz olasılıkla olamaz. Donör bölgenin kılları kontrol edilirken 20% den fazlasının incelmiş, zayıf kıllar olduğunu görürseniz bu kıllar ekildikleri yerlerde de dökülebilirler. Bunun dışında greftler toplanırken greftlerin sağlıklı olması, alınırken zarar görmemesi, ekilecekleri ana kadar canlılıklarını sürdürmeleri önemlidir.
Bu nedenle toplanan greftler özel solüsyonlar içinde ve belli bir sıcaklık derecesinde muhafaza edilirler. Canlılıklarını kaybetmeden açılmış olan kanal veya deliklere ekilirler. Bu aşamalar esnasında kullanılan farklı aygıtlarla uyglamnın süresi,alınan greft sayısı, ekim sıklığı ayarlanabilir. Amacımıza uygun aleti kullanarak iyi bir sonuç almamız mümkündür.
Donör bölgeden greft alımını punch ile yaparak greftleri penslerimizle toplayabiliriz. Bu bize bol sayıdı ve sağlam greftler toplamamızı sağlar. Dikkat edilmesi ve bazen dezavantaj olabilecek kısmı punchu kullanırken ortaya çıkar. Punch bir mikromotor tarafından hareket ettirlir. Kullanılan punchu çok nazik ama yeterli hızda kullanabilmek deneyim ve dikkat isteyen bir prosedürdür. Dikkat edilmezse deneyimi olmayan bir elde greftler zarar görür ve ekildikleri yerde tutmazlar, dökülürler. Alternatifi kalem tekniği ile greft toplamaktır burada az sayıda greft toplanabilir. Çünkü kalemle grefti alabilmek yerinden ayırabilmek ekstra baskı uygulamayı gerektirir ve işlem hızını yavaşlatır.
Ekim yapılacağı zaman kanal ya da delik açarak greftleri penset ya da kalem ile yerleştirebiliriz. Kalemde yine hız sorunu karşımıza çıkacağı gibi greftleri belli bir uzaklıkta koyma zorunluluğu vardır. Çok yakına greftlerin yerleştirilmesi esnasında önceden delik açıldıysa sıkıntı olmaz ama kalem ile aynı zamanda delik te açılacaksa baskı uygulayarak greft delik açıldığı anda yerleştirilmeye çalışılır ki bu da komşu greftlerin yerlerinden çıkmasına yol açar. Ekim işlemi burada anlatıldığı kadar basit gerçekleşmez. Bu süreç yaşanırken doktor ve yardımcıları konsantrasyonlarını bozmamak zorundadır. Yaklaşık 6 ile 12 saat süren ekim operasyonu cerrahi bir işlemdir. Sabırla ve dikkatle sonuna kadar gitmek için çok büyük bir azim gerekir.
Saç ekimi öncesi FUE yapılacak hastaların donör bölgesi ve ekim yapılacak alan belirlenir. Cilt büyüteç ile incelenerek köklerin yapıları, kılların kalınlığı, köklerde kaç kılın bir arada bulunduğu incelenir. Köklerde kaç adet kıl olduğu ekim yapılan alanda sıklığın belirlenmesinde önemli olduğu gibi ön çizgide de doğallığı sağlamak açısından uyun sayıda kıl içeren kökleri kullanmak önemlidir. Tekli, ikili, üçlü, dörtlü kılı barındıran kökler vardır. Bunlar kullanılırken yerleşim şekilleri önemli oldukları gibi her kök her bölgede kullanılamaz. Doğallık sağlamak için önler daha az sayıda kıl içeren greftlerle kaplanırken arkaya doğru daha bol kıl sayısı içeren kökler kullanılabilir.
Köklerin yerleştirilirken belli bir açıyla doğallığı koruyarak ekilmesi önemlidir. Herkesin saçlarının yönü ve açısı farklı olabileceği gibi aynı saçlı deride bile frklı farklı açılanmalar olabilir. Özellikle tepe ve arka bölgeye yakın alanlarda döner tabir edilen bölgeler mevcuttur. Buralar seyreldiği zaman ekim yapıldığında buna benzeyen bir ekim modeli uygulanabilir.
Saç ekimi için FUE yöntemi kullanılmaya başlandığı günden beri kullanılan greft sayısı ve artmakta ve yöntemlerdeki ilerleme ile birlikte daha sık ve doğal saçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Punch lar önceleri 1 mm nin çok üzerinde kalınlıkta iken alınan greftlerle ince çalışma yapmak mümkün değildi. Ayrıca alınan greftlerin yerinde skar dokuları kalmaktaydı. Şu anda 0,8 mm lik punçlar ile bu sorun ortadan kalkmıştır. Daha ince punchlar da vardır ancak bunlarla ikili, üçlü greftleri toplamak mümkün olmaz.
Saç greftlerini deliklere ve kanallara yerleştirirken kullanılan pensetlerle de greftlere çok nazik davranmak mümkün olmakta böylece greftlere zarar vermeden ekim yapabilmekteyiz.