Project Description

Saç Dökülmesinde PRP Çok Popüler Bir Tedavi Yöntemidir

Maureen Salamon tarafından 31.Temmuz. 2017 tarihine medscape te yayınlanan yazıdan alıntı yapılarak Dr. Zafer Ulusan tarafından yazılmıştır.
New York City deki Cornell Tıp fakültesinden Dr. Neil Sadick e göre şu anda devam etmekte olan üç büyük ulusal çalışmadan kısıtlı da olsa elde edilecek veriler ile PRP kullanımı desteklenecektir. Bu güne kadar PRP kullanımı hakkında çok fazla veri olmaması nedeniyle kullanımı çok popüler olmasına rağmen hep bir kanıt sıkıntısı yaşanıyordu. Bu çalışma sonuçları bu konudaki ihtiyacı bir ölçüde giderecektir. Platelet Rich Plasma yani Trombositten Zengin Plazma en yeni tedavi edici yöntem olmasına rağmen elde edilmesi ve kullanımı konusunda bir standardı olmaması bir eksikliktir. Bu konu 2017 Dermatoloji yaz toplantısında gündeme getirilmiştir. PRP ortopedideki kullanımı için FDA den onay almıştır. Ancak saç dökülmesinde henüz onayı yoktur. Off-label olarak kullanılmaktadır. Aksine bir yayın da söz konusu değildir. PRP nin ticari olarak satılan malzemeler kullanılarak elde edilmesinin bir maliyeti bulunmaktadır. Kullanımı bu nedenle belli bir harcamayı gerektirir. Çoğu zaman bu maliyet pahalı bulunabilir. Malezya da yapılan bir çalışmada PRP nin herhangi bir solüsyon kullanılmadan elde edildiği örnekler ile normal kanın karşılaştırması yapıldığında masrafsız olan bu yöntemde de yeterli yoğunlukta trombosit sayısına ulaşılabildiği görülmüştür. Androjenik saç dökülmesi ya da öbür adıyla erkek tipi kellikte her iki cins te etkilenmektedir. Ancak bayanlarda tetiği çeken mekanizmanın ne olduğu konusu tam olarak belli değildir. Araştırmacılar konuyu daha iyi anlayabilmek için başka bakış açıları ile bakmaya çalışmaktadırlar. Erkeklerde de başka bir bakış açısı kullanmaktadırlar. Oksidatif stress, inflamasyon, ve lenfositik reaksiyonlar ile beslenme ve dolaşım bozuklukları gibi faktörlerün rolleri olup olmadığı da incelenmektedir. Byopsi yapılması tedaviye yol gösterebilir. İnflamasyonu olan hastalar yüksek doz minoksidil, retinoik asit, betametazon, PRP, besleyici preparatlar, kırmızı ışık ile fotobiomodulasyon ile tek tek ya da kombinasyon oluşturularak tedavi edilebilirler. İnflamasyonu yoksa betametazon hariç diğer tedavi yöntemleri denenebilir. Kombinasyonların sinerjik etki gösterdikleri görüldü. Henüz iyi dizayn edilmiş büyük sayıda vakanın olduğu çalışmalar olmamasına rağmen hastaların talepleri nedeniyle erkek ve bayanların saç dökülme tedavilerinde PRP uygulanmasına hazır olmaları gerekmektedir. Saç dökülmesi hastalarında PRP ile tedaviye girilecekse çok popüler bir olayın tam ortasında kendilerini bulacaklarını da hesap etmeliler. Başka bir seçim yapma şansları olmadığını bilmeleri gerekir. Bununla beraber bu tedaviyi yapmanın ortak kabul edilmiş bir yöntemini şu an için kimse bilmemektedir. Sadece bu işi yapmaya kalkışmış durumdayız.Değişik yöntemler kullananlar vardır. Saçlı deriye PRP konsantresini enjekte edenler olduğu gibi, mikroiğneler ile saçlı deriyi delerek üzerine PRP çöküntüsünü sürme yöntemini uygulayanlar ya da iki yöntemi kombine etmeyi seçmiş durumda olan doktorlar vardır. PRP de Transforming growth faktör beta-1 yanında başka büyüme faktörleri de vardır. Bunlar epidermal, fibroblast, trombositten yapılma, vasküler endotelyal ve keratenosit growth faktörlerdir. Bu faktörler yavaş büyüme fazını uyarırlar ve yeni saç çıkmasını sağlarlar. Araştırma sonuçları PRP nin erkeklerde kadınlara göre daha başarılı olduğunu göstermişlerdir. Örneğin saç sayımında 10% artış saptanmıştır. Muhtemelen hastaların 1/3 ünde artış fotoğraf ile dahi fark edilebilecek durumdadır. PRP nin yanında laser tedavisi adı verilen bir yöntemde de mikrofraksiyonel radyofrekans ile saç kılının kalınlığının ve saçların sıklığının arttığını da bildirmişlerdir. Bu tedavi yöntemi hem erkek hem de kadınlarda etkindir. Bu tekniğin uygulanması için 36 iğneli, fırçaya benzer bir cihazla saçlı deride küçük mikro yaralar açarak saç büyümesi için inflamatuar cevabı uyarabilme amaçlanmaktadır. Çoğu Dermatolog için minoksidil, finasteride ve fotobiyomodulasyon reçete etmek ve bununla saç dökülmesini tedavi etmek çok kolaydır. Bu ilaçlardan finasteride kullananlarda çok az bir kısmında erektil disfonksiyon görülebilmektedir. Fotobiyomodulasyonun mekanizması tam bilinmemektedir. Evde kullanıma uygun düşük seviyeli ışıklı cihaz mevcuttur. Bunlar diyod laser bulunduran modeller ile LED ışıklı modellerdir. Hastalar bu cihazların piyasada satılması ve satın alınabilecek uygunlukta olmasından memnundurlar.