PRP Yararlıdır

J Cosmet Dermatol. 2018 Apr 30. doi: 10.1111/jocd.12550.

PRP erkek tipi saç dökülmesi olan 10 bayanda kullanımı sonuçları.     

Starace M1, Alessandrini A1, D’Acunto C2, Melandri D2, Bruni F1, Patrizi A1, Piraccini BM1

Dayanağı

Son zamanlarda PRP androjenik saç dökülmesinde yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır..  Çalışmanın amacı etkisini  görmek, tolere edilip edilmediğini, klinik olarak düzelme sağlayıp sağlamadığını araştırmaktır.

Hasta Seçimi ve Method

Toplam 10 tane mınoxidil ve veya oral antiandrojen kullanıp etki görmeyen erkek tipi yani androjenik saç dökülmesi olan bayan çalışmaya alınmıştır. Klinik iyileşme 9,12,24. Haftalarda  değerlendirilmiş ve saç ölçümleri ilk uygulamadan  sonraki 12. ve 24. haftalarda yapılmıştır.

Sonuçlar:

24 haftadan sonra ortalama değişim değişkeni  saç yoğunluğunu gösteren tüm parametrelerde belirgin derecede pozitifdir. 12. Haftada ön bölgedeki ortalama saç kalınlığı belirgin artış göstermiştir. İnce kıllarda olumsuz etki görülmemiştir. Yan etki gözlenmemiştir.

Sonuç:

PRP saç yoğunluğu ve saç kılı çapında olumlu iyileştirici  etki göstermiştir.

© 2018 Wiley Periodicals, Inc.

Yazı yukarıda adı yazılan dergiden tercüme edilerek ve basitleştirilerek alınmıştır.