Saç Ekiminde Son Yenilikler

Saç ekiminde FUT yöntemi halen az sayıda merkezde yapılmasına ragmen FUE tüm dünyada.

Yaygın bir şekilde uygulanmaktadır . Bir cm2 ye en az 40 civarı saç  kökü ya da greft ekerseniz orta sıklıkta bir görünüm sağlarsınız. Başimizın açıklığı fazlayda yani 100 cm2 veya yukarısı ise

Basit bir hesapla 100 x 40 ; 4000 grefte ihtiyaç vardır. Tabii ki bu greftler her yere cm2 ye 40 sıklığında ekilmeyecektir çünkü ön çizgi ile daha arkada tepeye yakın bölümlerin görünüşü aynı olmayacaktır. Verilen rakam ortalama bir sayıdır. Önde 40 cm2 lik Alana belki 50 ya da 60 greft cm2 ye ekilirken;  arkalara doğru bu sıklık azalacaktır.  Ekim yapılan geftlerin ekilme biçimleri,ekim açıları, greftlerdeki kıl sayısının orantılı olarak hesaplanması doğal bir görünüm elde edilmesini sağlar. FUT tekniğinde en fazla 2000 greftlere ulaşılabilmesi bu düzeyde bir ekimi olanaksız kılar.FUT tekniğinde ensede bir yara izinin kalması ise kaçınılmazdır.

FUE tekniğinde ise alınacak greftlerin çapı ve canlılığı bir arada düşünülür. Örneğin 1 mm çapında bir mikromotor ile greft alırsanız bunu ektiğinizde cm2 ye sık ekim yapamazsınız çünkü greftler oldukça kalındır. Alındıkları yerlerde de noktasal izler kalır. Daha küçük çaplarda ise optimum çapın altında kullanırsanız greftleri alırken dokuları zedeler ve kopmalara, yaralanmalara yol açarsınız.

Greftlerin ekildikleri yerlerde tutma olasılığını arttırmak için değişik maddeler ile ekim yapılmakta ise de dokulara nazik davranarak onları canlı tutmak tek seçenektir.  Sadece ekim esnasında ve sonrasında doğru  bir PRP nin yararı olduğu bilinmektedir.

Şu aşamada saç köklerinin klonlanarak çoğaltılması insanlarda denenme aşamasına gelmemiş olup ümit vaad etmektedir. Sakalların kullanılması ise doğallık açısından sorun yarattığı gibi köklerin alındığı sakal bölgesinde de ister istemez izlere yol açmaktadır.