Saç Ekiminde Türkiye

Son Bilgiler

Dünyada saçsızlık erkeklerde en önemli kozmetik sorunlardan birisidir. İlaç olarak kesin bir tedavisi olmaması, perukla yaşamanın bazı zorluklarının olması uygun olan kişilerde saç ekimini zorunlu hale getirmektedir. Doğal olarak bu yaşamsal bir sorun olmadığı için sağlık güvence sistemleri tarafından hiç bir ülkede sigorta kapsamında ödenmemektedir.

Pek çok kişi bütçe ayırarak bu konuda saç ekimine yönelmektedir. Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir saç ekiminde önderlik yapmakta özellikle yurtdışından gelen Türk ve yabancı hastalara hizmet vermektedirler. Ekilen kök sayıları FUE tekniğinin yaygın kullanılmasından dolayı yüksektir.FUT kullanımının halen yaygın olduğu avrupa ve ABD merkezlerinde bir seanstaki kök sayısı 1500 ile 2000 lerde kalmakta iken bizde bu sayı 3000 üstüne çıkabilmektedir.

Türkiye avrupa ve amerika kıtalarındaki ülkelerdeki markezler taraından ilgiyle takip edilmekte ve ekilen greft sayılarının daha çok olması ve FUE nin yaygınlığı ile dkkat çekmektedir. Ama bu Türkiye deki saç ekimi merkezlerine daha büyük sorumluluklar yüklemektedir. Doktor olmadan, sağlıksız şartlarda ekim yapmamalı ve her zaman kişiye göre en iyi sonucu almaya çalışmalıdır. Doktorlar teknik olarak en ileri yöntemleri kullanmalı dünyadaki ilerlemeleri takip etmeli ISHRS gibi tüm dünyaya yayılmış veya benzeri daha bölgesel olan saç ekimi yapan doktorların kongrelerine katılmalı ve Türkiye nin bu konudaki duyarlılığını tüm dünyaya göstermeliyiz.

Fiyatlar açısından konuşulduğunda arada çok büyük farklar olduğunu görüyoruz. Türkiye deki bazı uç örnekleri saymazsak avrupa ve amerikadakilerin dörtte bir beşte bir fiyatlarına çok iyi merkezlerde doktorlar tarafından ekim yapılmaktadır. Doktorlar tüm dünyada saç ekim merkezlerinin güvenilir yüzleridir. Kendi adlarıyla ekimleri birlikte anılırlar. Adeta ekim tarzlarına bakılarak doktorların kim olduğu tahmin edilebilir.

Sağlık turizminde giderek artan talep özellikle saç ekiminde çok belirgindir. İstanbul da, İzmir de Ankara da belli bölgelerde saçları ekilmiş çok kişiyi görebiliriz. Antalya, Manisa, Denizli de saç ekiminin yapıldığı diğer önemli illerimizdendir.