Sentetik Kılları Saç Ekiminde Kullanabilir Miyiz?

Sentetik Kılları ya da Başka Tür Canlıların Saçlarını Ekimde Kullanabilir miyiz ?

Peruklarda kullanılan polypropilen maddesinden yapılma folliküler ünit benzeri yapıların ve insan kılının tavşanlarda Transplante edilmesi ve izlenmesi çalışması.

Aşağıda çalışmayı yapan gurup ve yayınlandığı dergi hakkında bilgi vardır. International Scholarly Research Network ISRN Dermatology Volume 2011, Article ID 134502, 9 pages doi:10.5402/2011/134502 Research Article Histocompatibility and Long-Term Results of the Follicular Unit-Like Wigs after Xenogeneic Hair Transplantation: An Experimental Study in Rabbits Yu Sun, Feng Lu, Ge Liu, Zhi-Dan Zhang, Zijie Zhang, and Zhi-Qi Hu Department of Plastic Surgery, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou, Guangdong Province, 510515, China Correspondence should be addressed to Zhi-Qi Hu, [email protected] Received 27 January 2011; Accepted 8 March 2011 Academic Editors: W. Chen, E. Poblet, and L. O. Vasconez Copyright © 2011 Yu Sun et al.

Amaç: Bu çalışma xenogeneik saç ekimi sonrası doku uyumluluğunun uzun sürede gözlenmesi ve endüstriyel malzemelerin klinik uygulamada kullanılıp kullanılmayacağının uzun vadede olasılık dahilinde olup olmadığını test edebilmek amacıyla yapılmıştır Yöntem: İnsan saç kılı ve peruklardaki sentetik polipropilen maddesiyle folliküler ünit gibi dizayn edilmiş peruk kıllarının doğal folliküler ünite göre nasıl bir reaksiyon göstereceğinin izlenmesidir. Burada sentetik maddenin vücut tarafından dışarı atılabileceği ön görülmüştür. 12 tane tavşan transplantasyon için seçilmiş olup polipropilen ve insan saç kılları tavşanların derilerine ekilmişlerdir. Doku uyumu ile ilgili gözlem yapmak için HE boyama veya elektron mikroskop ile tarama yöntemi yapılmıştır.

Kılların dökülme ya da tutmama oranı uzun dönem sonuçları olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar: Ekimden sonraki erken dönemde lokal epitel hücre proliferasyonunun eşlik ettiği, polipropilen ve insandan alınan kılların çevresinde hafif inflamasyon izlenmiştir. İnflamatuar hücreler kollagen liflerin polipropilen ve insandan elde edilen kılların çevresinde artışı ile beraber azalmıştır. Folliküler üniti taklit eden kıllar 1 yıl sonunda çok iyi dokusal uyum sağlamışlardır. Saç kılında parçalanma, bozulma izlenmemiştir. Bir yılın sonunda kıl kaybı 4.1+4.0 % oranında gerçekleşmiştir. Saç kıllarının görünümleri tatminkar olmuştur. Sonuç: Biz başarılı bir şekilde folliküler ünit benzeri sentetik ve başka canlı türünden elde edilen saç kıllarını geliştirmiş olduk. Bu kıllar gayet iyi doku uyumu gösterdiler, kayıp oranı oldukça düşük kaldı. Bunlar endüstride bize ilerisi için klinik uygulamada kullanılabileceği umudunu verdi.